คำถามและคำตอบ

ทำไมต้นแอปเปิ้ล (อายุ 7-8 ปี) ไม่บาน


ฉันมีต้นแอปเปิ้ลอายุ 8-10 ปีพวกเขาไม่บาน ทำไม? และจะทำอย่างไร?

คำตอบ:

อาจมีสาเหตุหลายประการว่าทำไมต้นแอปเปิ้ลไม่บาน

  1. การปลูกต้นแอปเปิ้ลไม่ถูกต้อง (คอรากลึก)
  2. การตัดแต่งกิ่งไม่ถูกต้อง
  3. โภชนาการที่มากเกินไปเมื่อต้นไม้“ กิน”
  4. เป็นไปได้ว่ามีธาตุเหล็กไม่เพียงพอ
  5. นอกจากนี้ยังมีพันธุ์ที่มีบุตรยากด้วยตนเองที่ต้องการต้นไม้ผสมเกสร
  6. ในสายพันธุ์ "Red Deliches" และ "Sarah Sinap" การขาดดอก 7 ปีเป็นเรื่องปกติ

ดูวิดีโอ: ปลกไมยนตน8ชนดนดทสด (กรกฎาคม 2020).