คำถามและคำตอบ

สัดส่วนในการผสมไอโอดีนกับซีรัมสำหรับมะเขือเทศจากโรคใบไหม้


สวัสดีบอกฉันหน่อยว่าไอโอดีนกับมะเขือเทศในซีรัมผสมกับไฟโตท็อโทราในสัดส่วนใด? เทหรือสเปรย์? ขอบคุณทุกคน🙂

คำตอบ:

เพื่อสเปรย์


ดูวิดีโอ: โปรดเรยกฉนดวยนามอนแทจรง. นต ชยชตาทร. TEDxBangkok (ธันวาคม 2020).